Szövegdoboz: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERESzövegdoboz: › 4024 Debrecen, Piac u. 20.
É (52) 511-410  Ê (52) 511-401  þE-mail: polgarmester@ph.debrecen.hu
          

 

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

 

Tárgy: Sürgősségi indítvány az „Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása” címmel benyújtandó pályázatban való részvétel” tárgyú előterjesztéshez

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 

A Nagyváradi Metropolisz Övezet (a továbbiakban NMÖ) mint Vezető Partner, DMJV Önkormányzatával, mint Projekt Partnerrel 2009-ben sikeres pályázatot nyújtott be a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” pályázati kiírásra. A fenti pályázat sikere után a 2010-es év végén megnyitott 4. pályázati felhívásban való újabb közös projekt fejlesztésében állapodtak meg a két város illetékes vezetői. A NMÖ vezető partnerségével és DMJV Önkormányzata társult partnerségével a 4. pályázati felhívásához kívánunk pályázatot benyújtani.

 

A pályázat címe: Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása

A pályázat beadási határideje 2011. március 1. 

 

A beadási határidő közelségére való tekintettel indokolt, hogy a Közgyűlés az előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.

 

Határozati javaslat:

 

A Közgyűlés

a Polgármester előterjesztésére a 17/2000. (V.1.) Kr. rendelet 19. § (1) alapján az „Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban való részvétel tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

Debrecen, 2011. február 16.

 

 

                                                                                                          Kósa Lajos

                                                                                                          Polgármester

 


 

Előterjesztő:                                             Dr. Papp László alpolgármester

 

 

 

Tárgy:                                                        „Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban való részvétel

 

 

 

Iktatószám:                                               ……/2011.

                                                                 

 

 

 

Ügyintéző:                                                 Nyulasi András

 

 

 

 

 

Feladatot jelent:                                       Kósa Lajos polgármester

                                                                  Tóth Andrea osztályvezető Polgármesteri Kabinet           

                                                                  részére

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Törvényességi véleményezésre

benyújtás időpontja:                                 2011. február 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte:        Dr. Reisz Zsuzsanna

 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Nagyváradi Metropolisz Övezet (a továbbiakban NMÖ) mint Vezető Partner, DMJV Önkormányzatával, mint Projekt Partnerrel 2009-ben sikeres pályázatot nyújtott be a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” pályázati kiírásra. A fenti pályázat sikere után a 2010-es év végén megnyitott 4. pályázati felhívásban való újabb közös projekt fejlesztésében állapodtak meg a két város illetékes vezetői.

 

A NMÖ vezető partnerségével és DMJV Önkormányzata társult partnerségével a 4. pályázati felhívás alábbi konstrukciójára kívánunk pályázatot benyújtani:

 

1. Prioritás: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása

1.1. Határon átnyúló közlekedés fejlesztése

1.1.3. Tervek és tanulmányok készítése

 

Projektméret: elnyerhető támogatási összeg 20 000,- 750 000,- Euro.

 

Pályázókkal szembeni alapkövetelmény

A pályázóknak a következőkből legalább két feltételnek kell megfelelniük: közös fejlesztés, közös megvalósítás, közös projekt menedzsment, közös finanszírozás.

 

A partnerség jogosultsága

A projektben minimum két partner megléte követelmény, a Vezető Partner és egy kötelező határon túli partner. A program kiegyensúlyozott partnerségek felállítását célozza és támogatja, amelyekben a partnerek szakmai és pénzügyi tekintetben is kiegészítik egymást.

 

A pályázatokban meghatározott kerettevékenységek mellett a pályázók maguk dolgozhatják ki saját projekttevékenységeiket, illeszkedve a javasolt kerettevékenységekhez.

 

A jelen pályázati felhívásban elérhető maximális támogatási arány – amely magában foglalja az ERFA és az állami társfinanszírozás összegét is – 95% magyar pályázók esetében és 98% román pályázók esetében. Az ERFA támogatás aránya a projekt teljes jogosult költségvetésének maximum 85%-a lehet. Minden pályázó (partner) köteles saját hozzájárulást biztosítani a projekt megvalósításához, amely magyar pályázók esetében minimum 5%, román pályázók esetében minimum 2% a projekt teljes jogosult költségvetésére vetítve.

 

DMJV Önkormányzata ebben a projektben partnerként venne részt, a pályázati Kézikönyvben megadott támogatható kerettevékenységek közül az alábbihoz illeszkedve:

„Útfejlesztéshez (közutak, kerékpárutak) és határon átnyúló tömegközlekedéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki és tervezői dokumentumok készítése, építészeti tervek, környezeti hatástanulmányok készítése”

 

Az elérendő eredmény: Debrecen Középtávú Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégiájának és Programjának kidolgozása.

 

A felhasználandó keretösszeget Debrecen részére mintegy 150.000 Euró nagyságrendben lehet tervezni. Ez magában foglalja a menedzsment költséget is. Ennek 5%-os önerő része 7.500 Euró.

 

A projektmenedzsment Debrecen részéről 3 személyből áll,

- Nyulasi András (projektvezető )

- Ács Judit (projektasszisztens)

- 1 fő (szakértő)

A projekt időtartama: 12 hónap

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

 

Határozati javaslat:

 

A Közgyűlés

 

Dr. Papp László alpolgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján

 

1. partnerként részt vesz a Nagyváradi Metropolisz Övezet által, a 2007-2013-as Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programkeretén belül meghirdetésre került Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban.

 

2. Az 1. pontban foglalt döntésre tekintettel a pályázathoz 7.500 Euró összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város 2011-2012. évi költségvetéseiben.

 

3. Felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Nagyváradi Metropolisz Övezet vezérigazgatóját értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős:                a Polgármesteri Kabinet vezetője

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására

 

Határidő:             azonnal

Felelős:                a polgármester

 

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

 

Debrecen, 2011. február 16.

 

 

 

Dr. Papp László

                                                                                               alpolgármester