Előterjesztő:

 

 

Kósa  Lajos polgármester

 

 

Tárgy:

 

 

Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi nemzetközi kapcsolatairól

 

 

Iktatószám:

 

 

43561/2011

 

 

Ügyintéző:

 

 

Dr. Rakonczásné Stiegelmayer  Anita

 

 

Melléklet:

 

 

Tájékoztató

 

 

Feladatot jelent:

 

 

Dr. Szekeres  Antal jegyző részére

 

 

Véleményező bizottság:

 

 

Közgyűlés

 

Ügyrendi Bizottság

 

Oktatási Bizottság

 

Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

 

 

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:

 

2011. február 8.

 

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Reisz Zsuzsanna

 


Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének c./ pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat feladat- és hatáskörében együttműködhet külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe.

 

A hivatkozott jogszabályhely alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 75. §  (2) bekezdésének f) pontja szerint a polgármester koordinálja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait. Feladata továbbá évente egy alkalommal tájékoztatni a Közgyűlést az előző év nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról.

 

Fentiekre tekintettel a határozati javaslat melléklete tartalmazza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló tájékoztatást.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

 

A Közgyűlés

 

a polgármester előterjesztésére

         

az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének c./ pontja és a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 75. §  (2) bekezdésének f) pontja alapján

 

 

elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót a melléklet szerint.

 

 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

 

 

Debrecen, 2011. február 8.

 

 

 

                                                                                  Kósa Lajos

                                                                                  polgármester